Privacy

Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen, gevestigd Derde Helmersstraat 88,
1054 BM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mirjam-vos.nl  Derde Helmersstraat 88, 1054 BM Amsterdam 020 489 6882

Mirjam Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen. Zij is te bereiken via mirjam@mirjam-vos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige gegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjam@mirjam-vos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De uitvoering van onze dienstverlening
– De afhandeling van je betaling en de mogelijkheid je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren twee verschillende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens.

Wanneer je een cursus hebt gevolgd en/of hebt aangegeven op de hoogte gebracht te willen worden over mijn cursusaanbod:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adres   > maximaal 5  jaar > Voor administratieve verwerking, doorgeven wijzigingen en het informeren over nieuwe cursussen. Het informeren over nieuwe cursussen gebeurt alleen als je daar toestemming voor gegeven hebt.

Wanneer je een boek hebt gekocht in mijn webshop:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adres   > maximaal 1  jaar > Voor administratieve verwerking, doorgeven wijzigingen en het informeren over nieuwe cursussen. Het informeren over nieuwe cursussen gebeurt alleen als je daar toestemming voor gegeven hebt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@mirjam-vos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mirjam Vos zwangerschaps- en babycursussen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mirjam@mirjam-vos.nl