Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met betrekking tot het volgen van een zwangerschaps- of babycursus
Onder cursusleidster wordt Mirjam Vos verstaan. Onder cursist wordt diegene die deelneemt verstaan.
 
Inschrijving
Inschrijving kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier op de website. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Na inschrijving ontvangt de cursist van de cursusleidster een bevestigingsbrief per e-mail. 
 
Vergoeding verzekering
Cursisten kunnen een factuur en bewijs van deelname opvragen voor hun ziektekostenverzekeraar om vergoeding aan te vragen. De meeste ziektekostenverzekeraars vragen een factuur waarbij de factuurdatum later is dan de laatste cursusbijeenkomst.
 
Afspraak verzetten
Een persoonlijke afspraak (Privécursus of Babymassage privé) kan per mail of telefoon tot 24 uur vooraf kosteloos verzet worden. Een afspraak op maandag dient uiterlijk de vrijdag daarvoor voor 18:00 te worden afgezegd. Bij niet tijdig doorgeven ben ik helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen en kan de les niet meer ingehaald worden.
 
Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient deze de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient ook schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het betaalde cursusgeld geretourneerd minus €20,- administratiekosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.
 
Annulering door cursusleidster
De cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren dan wel in te korten bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld, inclusief de €20,- administratiekosten, zal worden geretourneerd naar evenredigheid van het aantal gevolgde cursusuren. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen.
 
Vertrouwelijkheid
De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 
Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursusleidster is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus of de annulering van de cursus, tenzij aan van cursusleidster opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien de cursusleidster op enig moment ondanks het voorgaande wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.
Indirecte schade wordt niet vergoed. De cursusleidster is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.
 
Klachten
Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij de cursusleidster.
 
Algemene voorwaarden met betrekking tot het boek Liefdevol bevallen
Leveringsvoorwaarden
Mirjam Vos Zwangerschaps- en Babycursussen stuurt het boek Liefdevol bevallen binnen een of twee werkdagen met Track & Trace naar je op. Wanneer je het boek wilt laten voorzien van een persoonlijke boodschap, dan kan deze periode verlengd worden met de tijdsduur van de e-mailwisseling hierover.
 
Retourneren
Na ontvangst van het boek heb je tot veertien dagen bedenktijd om je aankoop zonder opgave van redenen te herroepen. Om gebruik te maken van dit recht (herroepingsrecht) stuur je een e-mail naar liefdevolbevallen@mirjam-vos.nl. Daarna heb je veertien dagen de tijd om het boek terug te sturen. Het boek moet deugdelijk verpakt zijn en met Track & Trace verzonden worden. De retourkosten van jou naar de webwinkel zijn voor rekening van jou. Je ontvangt vervolgens binnen veertien dagen na aanmelding en ontvangst het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug mits het boek in goede orde retour ontvangen is.
Gesigneerde boeken en/of boeken met een persoonlijke boodschap kunnen niet geretourneerd worden.